align=bottom
فرصت ارسال خلاصه مقالات به سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران در مشهد 14 یهمن اعلام شد.  دبیر علمی سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران گفت: این همایش به همت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 28 تا 30 بهمن برگزار می شود.  دکتر عبدالرضا نوروزی افزود:علاقمندان برای ارسال خلاصه مقالات تا 14بهمن اقدام نمایند. وی گفت: این همایش با شعار مبارزه با سوء تغذیه بیمارستانی با حضور صاحب نظران اروپایی، آسیایی و ایرانی و متخصصان مرتبط با حیطه علوم تغذیه و تغذیه بیمارستانی برگزار و درباره جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حیطه رشته نوپا تغذیه بالینی در ایران تبادل نظر می شود....

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: تغذیه در بیماران با شرایط بحرانی، رژیمهای غذایی ویژه و بیماریها، روزه و سلامت، اعتباربخشی آموزشی و ارزیابی گروههای تغذیه دانشگاههای کشور، شرایط مرجعیت علوم تغذیه در منطقه و آمایش سرزمینی تغذیه بیمارستانی از محورهای این همایش است.

نوروزی با اشاره به اهمیت ارتقاء و بهبود خدمات تغذیه بالینی در بیمارستانهای کشور افزود: سوء تغذیه در جامعه عادی سه درصد، در بیمارستانها حدود 30 درصد و در بخش مراقبت های ویژه 65 درصد است.

وی گفت: سوء تغذیه در بخش مراقبت های ویژه به علت شرایط بیمار و تمایل نداشتن وی به صرف غذا بیشتر دیده می شود که همین موضوع احتمال ابتلا به عفونت ، مدت زمان بستری ، بهبودی دیرتر زخم جراحی ، نیازمندی بیشتر به دستگاه های تنفسی و افزایش ماندگاری بیمار در بیمارستان را افزایش می دهد.

دبیر علمی سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران گفت:در این همایش حدود 450 نفر شرکت خواهند کرد و به جز سخنرانان مدعو مقالات برتر نیز در قالب سخنرانی ارائه می شود.

این همایش با همکاری کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه کلان منطقه 9 آمایشی برگزار می شود و انجمن تغذیه بالینی آسیا، انجمن تغذیه ایران شاخه خراسان و مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت از حامیان علمی همایش هستند.

وی افزود: علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش به نشانی http://cong-icn.mums.ac.ir/fa/ مراجعه کنند.

خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی