align=bottom
رییس شبکه آسیایی جامعه ایمن از برگزاری دوره‌های آتش‌نشانی و مدیریت بحران با همکاری سازمان ملل و اساتید بین‌المللی در آبان ماه در مشهد خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، امیر عزیزی در گفت و گو با برنامه رادیویی" شهرما" در خصوص شرکت در ششمین اجلاس جهانی جامعه ایمن که در ژنو برگزار شد، گفت: سازمان ملل متحد این اجلاس را هر 2 سال یکبار برگزار می‌کند که 3 دوره آن...
... در ژنو و یک دوره در ژاپن و یک دوره در مکزیک برگزار شده است.

وی افزود: در این اجلاس 1500 نفر از شهرداران، مدیران متخصص، اعضای شوراهای شهر و... حضور دارند که تجربیات خود را از حوزه ایمنی و جامعه ایمن به اشتراک می‌گذارند و امسال طبق دعوت نامه رسمی از سوی سازمان ملل ما در این اجلاس شرکت کردیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این اجلاس برگزاری دوره‌های آتش‌نشانی و مدیریت بحران با همکاری سازمان ملل و اساتید بین‌المللی در مشهد بود که در آبان ماه سال جاری برگزار خواهیم کرد.
اختر گنجیان

برگزاری دوره‌های آتش‌نشانی و مدیریت بحران با همکاری سازمان ملل در مشهد