منوی اصلی

اهم رویدادهای هفته با رویکرد بین المللی

بازدید اساتید دانشگاهی سوریه از موزه آستان قدس رضوی

شنبه 29 تیر ماه جاری، مشهد، عکس از: سید مرتضی فاطمیان

تقویم فرهیخت

مستندنگار رویدادهای بین المللی مشهد

زیر نظر اندیشکده بین المللی فرهیخت
www.mashhadme.ir
تیر 1398 خرداد 1398 اردیبهشت 1398 فروردین 1398 اسفند 1397 بهمن 1397 دی 1397 آذر 1397 آبان 1397 مهر 1397 شهریور 1397 مرداد 1397 تیر 1397 خرداد 1397 اردیبهشت 1397 فروردین 1397