تبلیغات
تقویم فرهیخت: رصدگاه رویدادهای بین المللی مشهد - مطالب اردیبهشت 1397
منوی اصلی

تحلیلی بر مهم ترین رویداد پیش روی رویکرد «بین الملل» شهر

آغاز هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی گل و گیاه در مشهد، از ۲۳ تا 27 خرداد 98

با حضور کمرنگ شرکت های خارجی و از همه مهمتر + غیبت پررنگ باکستان + یادداشت فرهیخت

تقویم فرهیخت

رصدگاه رویدادهای بین المللی مشهد

زیر نظر اندیشکده بین المللی فرهیخت
www.mashhadme.ir
تعداد صفحات : 4 1 2 3 4